Pirkanmaan yritysbarometri: odotuksissa ei merkittävää heikkenemistä

Pirkanmaan yritysbarometri: odotuksissa ei merkittävää heikkenemistä

Tunnelmat ovat odottavat ja maltilliset, mutta pessimismiin kallellaan, kuvataan Pirkanmaan yritysbarometrin tuloksia.

Pirkanmaalaisten yritysten talousodotukset ovat edelleen verrattain optimistiset, vaikka odotukset ovat hieman heikentyneet verrattuna tilanteeseen vuosi sitten. Tilauskirjat näyttävät hyviltä, mutta investointiaikeiden lasku huolestuttaa.

Yritysten suurimmat haasteet ovat riittämätön kysyntä, työvoimapula sekä raaka-aineiden ja komponenttien kustannukset.

Tiedot käyvät ilmi kauppakamariryhmän 26.-28.4. tekemästä jäsenbarometristä. Siihen vastasi 1560 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Tampereen kauppakamarista kyselyyn vastasi 206 pirkanmaalaista yritystä.

Kyselyyn vastanneista Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä 44 prosenttia kertoi liikevaihtonsa olevan suurempi kuin vuosi sitten. Kolmannes vastaajista uskoi kehityksen jatkuvan hyvänä kuuden seuraavan kuukauden aikana. Liikevaihdon heikkenemistä ennakoi 20 prosenttia vastaajista.

– Kokonaisuutena Pirkanmaalla ollaan vielä hyvissä tunnelmissa, vaikka toimialakohtaisia eroja on. Pessimismi on vallannut esimerkiksi kuluttajakauppaa tekeviä ja palveluyrityksiä. Teollisuudessa odotukset ovat vielä myönteiset, vaikka yt-uutisista on kerrottu kevään mittaan. Investointiaikeiden laskusta täytyy hiukan huolestua. Kohonneet kustannukset ja epävarma tulevaisuudennäkymä ovat saaneet toimijat harkitsemaan investointien ajankohtaa. Nyt olisi hyvä paikka myös hallitusneuvotteluissa tehdä ratkaisuja, joilla luodaan uskoa Suomeen investointiympäristönä, summaa johtaja Markus Sjölund Tampereen kauppakamarista. Hän esitteli barometrin tuoreet tulokset Tampereen kauppakamarin kevätkokouksessa.

Teollisuuden ja rakentamisen toimialalta vastanneista pirkanmaalaisista yrityksistä 42 prosenttia kertoi yrityksensä investointien laskevan vuoteen 2022 verrattuna. Investointien lisäämisestä kertoi ainoastaan 16 prosenttia yrityksistä.

Vientiyrityksistä kolmannes kertoi viennin kasvavan tänä vuonna. 46 prosenttia arveli sen olevan samalla tasolla viime vuoteen verrattuna. Viennin laskusta raportoi 21 prosenttia vastaajista. Yritysten tilauskanta on ennallaan tai kasvanut 64 prosenttia vastaajista.

Valtaosa vastanneista, 60 prosenttia, kertoi henkilöstömääränsä pysyneen samalla tasolla kuin vuosi sitten. Henkilöstön kasvusta raportoi 24 prosenttia.

Henkilöstön kehittymiseen suotuisasti uskoi 28 prosenttia vastanneista, mutta noin 14 prosenttia arveli, että yrityksellä on vähennystarvetta tulevalla puolivuotisjaksolla.

– Rekrytointien osalta odotukset ovat hiukan varovaisemmat kuin vuosi sitten, jolloin lähes puolet vastaajista uskoi lisäävänsä henkilöstöä. Positiivista kuitenkin on, että vähennystarpeet eivät ole merkittävästi nousseet, Sjölund tulkitsee.

Kauppakamariryhmä: optimismia eniten palveluissa ja teollisuudessa

Valtakunnallisen kauppakamariryhmän kyselyn mukaan yritysten tunnelmat ovat parantuneet selvästi viime joulukuusta, vaikka pessimistisiä vastaajia oli edelleen optimistisia enemmän. Pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi tilannetta kuvasi nyt 33,6 prosenttia, kun vastaava osuus oli joulukuussa lähes 40 prosenttia.

Vastanneista 35,7 prosenttia arvioi tilauskantansa olevan tällä hetkellä pienempi kuin vuosi sitten. Pirkanmaalla lukema oli 36 prosenttia eli samansuuntainen muiden kauppakamarien jäsenyritysten vastausten kanssa.

– Suomen vientiteollisuus lähti viime vuoteen erinomaisesta tilauskantatilanteesta, mutta uusien tilausten virta on pitkään ollut vaisu. Hyvä lähtötilanne on kannatellut suhdannetta. Tulevaisuus näyttää jo hieman valoisammalta, koska aiempaa useammassa yrityksessä uskotaan tilauskantojen paranemiseen jatkossa, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Synkin tunnelma on edelleen rakennusalalla, jossa yli 60 prosenttia vastaajista luonnehtii vallitsevaa tunnelmaa pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Appelqvist arvioi, että rakentamisen volyymin lasku hidastaa jatkossa Suomen talouden kasvua.

Optimistisimpia oltiin kyselyn mukaan palvelualoilla ja teollisuudessa, vaikka kuluttajien supistunut ostovoima on latistanut palvelualojen tunnelmia viime joulukuusta.


Tutustu Pirkanmaan tuloksiin täältä.

Lue lisää Tampereen kauppakamarin kevätkokouksesta täältä.

Scroll to Top