Kansainvälistyminen

Tampereen kauppakamari on kansainvälinen järjestö, jossa on mukana yli 12 000 kauppakamaria ympäri maailman.

Kauppakamarit luovat jäsenistölleen yhteyksiä maailmalle ja edistävät jäsenyritystensä kansainvälistymistä monipuolisilla koulutuksilla sekä verkostoitumistilaisuuksilla.

Kauppakamarin asema ulkomaankaupan asiakirjojen myöntäjänä ja vahvistajana on tunnustettu.

Kansainvälinen kauppakamariverkosto

Keskuskauppakamarin FinnCham-verkosto tukee pk-yritysten kansainvälistymistä ja vientiä. Keskuskauppakamari hallinnoi 15 erilaista kahdenvälistä kauppayhdistystä.

Tampereen kauppakamari on EastCham Finland​​​​​​​, suomalais-ruotsalaisen (FINSVE) ja saksalais-suomalaisen (AHK) kauppakamarin jäsen sekä useiden kansainvälisten järjestöjen jäsen keskuskauppakamarin kautta.

Keskeisimmät kansainväliset järjestöt

Kansainvälisessä edunvalvonnassa kauppakamarijärjestö toimii kaupan esteiden poistamiseksi Euroopan Unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä.

ICC:n verkkokaupasta kansainväliseen kauppaan oppaita, sopimusmalleja sekä ohjeita. Tampereen kauppakamarin jäsenyritykset saavat verkkokaupassa 5 % alennuksen.

Scroll to Top