Kansainvälistyminen

Tampereen kauppakamari on kansainvälinen järjestö, jossa on mukana yli 12 000 kauppakamaria ympäri maailman.

Kauppakamarit luovat jäsenistölleen yhteyksiä maailmalle ja edistävät jäsenyritystensä kansainvälistymistä monipuolisilla koulutuksilla sekä verkostoitumistilaisuuksilla.

Kauppakamarin asema ulkomaankaupan asiakirjojen myöntäjänä ja vahvistajana on tunnustettu.

Kansainvälinen kauppakamariverkosto

Keskuskauppakamarin FinnCham-verkosto tukee pk-yritysten kansainvälistymistä ja vientiä. Keskuskauppakamari hallinnoi 15 erilaista kahdenvälistä kauppayhdistystä.

Tampereen kauppakamari on EastCham Finland​​​​​​​, suomalais-ruotsalaisen (FINSVE) ja saksalais-suomalaisen (AHK) kauppakamarin jäsen sekä useiden kansainvälisten järjestöjen jäsen keskuskauppakamarin kautta.

Mitkä ovat edellytykset yrityksen kansainvälistymiselle?

Yrityksen kansainvälistyminen vaatii luotettavia verkostoja ja kansainvälistä liiketoimintaosaamista.
Tampereen kauppakamari on mukana tukemassa lukuisten yritysten kansainvälistymistä yhdessä kansainvälisten järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi Tampereen kauppakamari on mukana edistämässä yritysten kansainvälistymistä verkostopalveluiden ja laadukkaiden koulutusten avulla.

Keskeisimmät kansainväliset järjestöt

Kansainvälisessä edunvalvonnassa kauppakamarijärjestö toimii kaupan esteiden poistamiseksi Euroopan Unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä.

ICC:n verkkokaupasta kansainväliseen kauppaan oppaita, sopimusmalleja sekä ohjeita. Tampereen kauppakamarin jäsenyritykset saavat verkkokaupassa 5 % alennuksen.

Tampereen kauppakamarin jäsenenä saat tukea yrityksen kansainvälistymiseen!

Tampereen kauppakamari tarjoaa jäsenyrityksilleen arvokkaita verkostoja ja yhteyksiä maailmalle kansainvälistymisen tueksi. Lisäksi järjestämme monipuolisia koulutuksia, markkinainfoja sekä verkostoitumistilaisuuksia, joiden avulla voit saada tarvittavia taitoja ja verkostoja kansainvälistymiseen.

Tampereen kauppakamarin kansainväliseen verkostoon kuuluu kansainvälisiä järjestöjä ja kauppayhdistyksiä ympäri maailman. Laajan verkostomme avulla pystymme auttamaan yrityksiä purkamaan mahdollisia kansainvälistymisen esteitä useissa kohdemarkkinoissa.

Kolme syytä miksi kansainvälistyvän yrityksen kannattaa kuulua Tampereen kauppakamariin:

  1. Kansainväliset verkostot ja verkostoitumispalvelut
  2. Laadukkaat koulutukset osaamisen vahvistamiseksi
  3. Asiantuntijoiden tuki (vientiasiakirjat, lakineuvonta, konsultointi ja monet muut asiantuntijapalvelut!)

Älä jää paitsi Tampereen kauppakamarin jäsenyyden hyödyistä ja täytä jäsenhakemus verkossa!

Scroll to Top