Uutiset

Uutiset

Kauppakamarin lausunto Sääksjärven osayleiskaavasta

Kauppakamari kannattaa Sääksjärven osayleiskaavan linjauksia: ”merkittävää tukea elinkeinoelämälle” Tampereen kauppakamari on antanut myönteisen lausunnon Lempäälän Sääksjärven osayleiskaavasta. Sen mukaan osayleiskaavan toteutuminen tukee merkittävällä tavalla Pirkanmaan elinkeinoelämän kehittymistä. Kauppakamarin mukaan kaavaluonnoksessa on otettu hyvin huomioon maakuntakaavan osoittamat varaukset valtatie 3:n parantamiselle ja 2-kehätien rakentamiselle Sääksjärven ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman välille. Lausunnon mukaan varsinkin valtatie 3:n oikaisu parantaa […]

Uutiset

EU-vaalitavoitteet

Elinkeinoelämän järjestöt sopivat neljästä EU-tavoitteesta Suomen on toimittava aktiivisesti ja oikea-aikaisesti sekä tuotettava koko Euroopalle sopivia ratkaisuja. Lisäksi on välttämätöntä tunnistaa yritysten keskeinen rooli EU-tavoitteiden saavuttamisessa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät ovat julkaisseet yhteiset tavoitteet Euroopan parlamentin seuraavalle viisivuotiskaudelle. Järjestöt ovat valmiit tekemään osuutensa, jotta Suomen vaikuttavuus EU-päätöksenteossa vahvistuu ja EU

Uutiset

Kaksi kaavaehdotusta nähtävillä, kommentteja odotetaan

Tampereen vaiheyleiskaava ja Pirkanmaan vaihemaakuntakaava ovat valmistuneet nähtäville ja kommentoitaviksi. Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavaa voi kommentoida 22.4. asti täällä. Yleiskaavavalmistelussa nojataan Tampereen kaupunginvaltuuston 15.11.2021 hyväksymään kaupunkistrategiaan ja etenkin sen Hiilineutraaleja tekoja -osioon. Kaavavalmistelussa on otettu huomioon liikenne, kaupunki- ja luontoympäristö, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus. Kaavaratkaisuilla pyritään sujuvoittamaan kaupunkilaisten arkea ja lisäämään kaupungin elinvoimaa. Tavoitteina ovat Tampereen kestävä

Uutiset

Poliittisten lakkojen hinta yrityksille: kustannuksia, mainehaittaa, lomautuksia

Yli 90 prosenttia kauppakamarien vientijohtajakyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo poliittisten lakkojen vaikuttaneen toimintaansa. Lakoilla on sekä välittömiä että myöhemmin esiin nousevia seurauksia. Kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksistä 37 prosenttia kertoo lakkojen vaikuttaneen merkittävästi. 54 prosenttia yrityksistä kertoo lakkojen vaikuttaneen jonkin verran. – Viennin pysäyttäminen poliittisten lakkojen takia kahdeksi viikoksi pysäytti käytännössä koko maaliskuun kaupan ja aiheutti lomautuksia

Uutiset

Tuore selvitys naisjohtajien määrästä, Suomi jäämässä jälkeen terävimmästä kärjestä

Naisten osuus EU- ja ETA-maiden suurimpien ja vaihdetuimpien pörssiyhtiöiden hallituksissa ja johtoryhmissä on kasvanut, selviää Keskuskauppakamarin uusimmasta naisjohtajakatsauksesta. Jo yli puolessa jäsenmaista naisten osuus hallituksen jäsenistä on yli 30 prosenttia ja johtoryhmän jäsenistä yli 20 prosenttia. Vaikka Suomi sijoittuukin edelleen kärkikymmenikköön kummassakin vertailussa, olemme jäämässä jälkeen terävimmästä kärjestä. Naisten keskimääräinen osuus EU-maiden suurimpien ja vaihdetuimpien

Uutiset

Rakennusala ei työllistä kesäksi kuten ennen

Tampereen kauppakamarin kesätyökysely kertoo, että tavallisesti hyvin kesätöitä tarjoava rakennusala on tänä vuonna vaisu. Alle puolet rakennusalalla toimivista vastaajista ilmoitti ottavansa kesätyöntekijöitä, ja melkein yhtä moni kertoi, ettei kesätöitä ole jaossa. – Rakennustyömaita ei ole aloitettu entiseen malliin, mikä heijastuu tietenkin kesätyöntekijöiden tarpeeseen. Voi olla, että kesätyöntekijöiden tarve selviää vasta keväämmällä, jolloin tehdään rekrytointipäätökset. Uskon,

Uutiset

Kauppakamarikysely: työvoimapulaan ratkaisut ulkomailta rekrytoimalla

Lähes puolet kauppakamarien jäsenyrityksistä kertoo osaavan henkilöstön olevan niiden merkittävin kilpailuetu. Työvoiman puute rajoittaa kuitenkin jo monen yrityksen toimintaa. Keskuskauppakamari kiirehtii nyt työperäisen maahanmuuton helpottamista. Kauppakamarit pyysivät tammikuussa jäsenyrityksiään nimeämään yhden asian, jonka näkevät yrityksensä kilpailuetuna. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 46 prosenttia nimesi osaavan henkilöstön. Joustavuutta kilpailuetuna piti 29 prosenttia yrityksistä. 13 prosenttia vastanneista nimesi teknologiset

Uutiset

Vaikuttamisfoorumissa todettua: linjaukset ovat hyvät, nyt vain tekoja

Pirkanmaa keulii menestyjien sarjassa, mutta paljon on vielä tehtävää, eikä laakereilleen saa jäädä lepäämään. – Lisätään etumatkaa, jotta meillä on varaa tehdä joskus virheitä, tiivisti Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen vaikuttamisfoorumissa. Tampereen kauppakamarin keskeiset edunvalvonnan teemat kokoava Vaikuttamissuunnitelma 2024 sai luottamushenkilöiltä ja sidosryhmiltä hyväksyvää palautetta. Suunnitelma sisältää neljä teemaa: saavutettavuus, monialaiset osaajat, uudistuva teollisuus ja

Scroll to Top