Pirkanmaan vaikuttavin verkosto

Tampereen kauppakamari on ainut itsenäisesti toimiva, koko Pirkanmaan elinkeinoelämän etuja ajava organisaatio.

Tampereen kauppakamari on aktiivinen pirkanmaalainen vaikuttaja, joka keskittyy edunvalvonnassaan elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen.

Työssä korostuu vahva alueellinen rooli

Aktiivinen pirkanmaalainen vaikuttaja

Keskeisimpiä edunvalvonnan työkaluja ovat esimerkiksi Vaikuttamissuunnitelma, valiokuntatyöskentely ja erilaiset selvitykset ja julkaisut. Kauppakamari harjoittaa edunvalvontaa myös olemalla aktiivisesti mukana elinkeinoelämän edustajana ja asiantuntijana erilaisissa yhteisöissä ja yhteistyöryhmissä. Lisätietoa vaikuttamisen tavoitteistamme löydät myös strategiastamme.

Kauppakamari järjestää myös säännöllisesti vaikuttamiseen keskittyviä tapahtumia, kuten Vaikuttamisaamut sekä vuosittaiset tapahtumat, kuten keväisin Vaikuttamisforum ja syksyisin Pirkanmaan Talousforum ja Vaikuttajaforum. Seuraa järjestettäviä tapahtumia tapahtumakalenteristamme.

Vaikuttamissuunnitelma 2024

Vaikuttamissuunnitelma julkaistaan aina alkuvuodesta. Se sisältää Tampereen kauppakamarin edunvalvontatyön tavoitteita ja kohteita kuluvalle vuodelle.

Vaikuttamissuunnitelma laaditaan yhteistyössä kauppakamarin luottamushenkilöiden kanssa. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan tärkeimpiä edunvalvonta-aiheita ja kohteita laajemmalla kyselyllä. Toisessa vaiheessa kyselyn aineistoa muokataan luottamushenkilöiden kanssa. Tampereen kauppakamarin hallitus hyväksyy vaikuttamissuunnitelman vuodenvaihteessa.

Vaikuttamissuunnitelma on toimitettu ja painatettu erillisenä julkaisuna vuodesta 2007 alkaen.

Kyselyt ja selvitykset

Kartoituksista tärkein on kaksi kertaa vuodessa toteutettava Pirkanmaan yritysbarometri, jolla selvitetään yritysten tuloksen, henkilöstömäärän, investointien ja viennin kehitystä kuluvana kautena edelliseen verrattuna. Kyselyjä tehdään vuosittain yhteensä 10–15, joista useita yhteistyössä muiden kauppakamareiden kanssa. Kyselyjä tehdään yhteistyössä myös yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi median kanssa. Toimintamallin kuvaus tästä linkistä: Pikakyselypalvelu

Lausunnot ja kannanotot

Tampereen kauppakamari on itsenäisesti toimiva, koko Pirkanmaan etuja ajava organisaatio. Keskeisimpiä edunvalvonnan työkaluja ovat valiokuntatyöskentely sekä erilaiset selvitykset ja julkaisut. Kauppakamari on myös aktiivisesti mukana elinkeinoelämän edustajana ja asiantuntijana erilaisissa yhteisöissä ja yhteistyöryhmissä. Osana yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa tai itsenäisesti Tampereen kauppakamari julkistaa lausuntoja ja kannanottoja.

Scroll to Top