Strategia

Tästä löydät Tampereen kauppakamarin voimassaolevan strategian. Se on valmisteltu yhdessä kauppakamarin hallituksen ja luottamuselinten kanssa.

Kauppakamarin visio: Vauras, avoin, ja kilpailukykyinen Pirkanmaa

Kauppakamarin arvot: Luotettavuus, asiantuntijuus ja yhteistyö

Kauppakamarin missio: Edistämme alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta.

Nykyinen voimassaoleva strategiakausi päättyy 2025.

Strategia 2023-2025

Tampereen kauppakamari on ihmisten ja asioiden verkottaja ja elinkeinoelämän kannalta olennaisen tiedon kerääjä ja viestijä. Visiomme on vauras, avoin ja kilpailukykyinen Pirkanmaa. Edistämme alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta.


Jäsenet ovat toimiala- ja kokoriippumattomia ja kattavat yli puolet alueen liikevaihdosta ja henkilöstömäärästä. Jokaisella jäsenellämme on mahdollisuus hyödyntää koko verkoston voimaa, osaamista ja vaikuttavuutta oman toimintansa kehittämiseen. Jäsenistömme odottaa meiltä yrityslähtöisen toimintaympäristön edistämistä, oikeita kontakteja, olennaista tietoa, osaamisen tunnistamiseen ja hankinnan muutokseen vastaamista sekä tukea liiketoiminnan uudistamiseen.


Vastataksemme odotuksiin, ylläpidämme elinkeinoelämän tilannekuvaa keräämällä ja analysoimalla ajankohtaista ja jäsenistön kannalta olennaista tietoa. Teemme näkyväksi jäsenyrityksiemme toimintaympäristöön ja liiketoimintaan liittyviä haasteita, mahdollisuuksia ja tulevaisuuden trendejä sekä viestimme juuri niistä asioista, joita liiketoiminnassa tulee huomioida.


Toimimme alustana uuden osaamisen, näkökulmien ja kontaktien syntymiselle tarjoamalla monikanavaisia tapahtumia ja tilaisuuksia erilaisiin kohtaamisiin. Mahdollistamme jatkuvan oppimisen ja verkostoitumisen tarjoamalla koulutuksia, tapahtumia ja palveluita – myös digitaalisesti. Jatkossa reagoimme yhä nopeammin jäsenten muuttuviin tarpeisiin.


Käymme aktiivisten luottamushenkilöiden avulla jatkuvaa dialogia eri aloilla tapahtuvista muutoksista ja toimimme edunvalvonnan työvälineenä. Vaikutamme asioihin, jotka parantavat yritysten kilpailukykyä ja olemme jäsentemme ääni siellä missä elinkeinoelämän kanta pitää huomioida päätöksenteossa.


Tampereen kauppakamari tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden uudistua ja vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä, jotta jokainen pirkanmaalainen yritys voisi menestyä ja kehittyä parhaimpaansa.


Laajan jäsenverkostomme avulla yritykselläsi on mahdollisuus hankkia liiketoiminnan kasvuun ja uudistumiseen liittyvää osaamista, tietoa, kumppaneita ja kontakteja niin verkoston sisältä kuin globaalien verkostojemme kautta.

Kuvaa klikkaamalla saat kuvan isommaksi.

Scroll to Top