Hallitus ja valiokunnat

Kauppakamarit hyödyntävät palvelutarjonnassaan asiantuntemusta, joka syntyy kauppakamarin vaikuttamis-­ ja edunvalvontatyön tuloksena tuottaen jäsenilleen riittävät ja hinnaltaan kilpailukykyiset koulutus-, neuvonta-, kustanne- ja kansainvälistymispalvelut. Kauppakamareiden toimintaan sitoutuneet jäsenet ja luottamushenkilöt luovat edellytykset järjestön olemassaololle. Tavoitteena on varmistaa jäsenkunnan edustavuus ja vaikuttavuus niin toimialan, yrityskoon kuin sijainninkin suhteen.

Valiokuntatyöskentely

Tampereen kauppakamarin valtuuskunnassa, hallituksessa ja valiokunnissa toimii yli 300 aktiivista yritysjohtajaa. Yhteydenpitoa Pirkanmaan eri alueilla sijaitseviin yrityksiin ja viranomaisiin hoidetaan kauppakamariosaston, paikallistoimikuntien ja ykkösryhmien avulla.

Jos olet kiinnostunut valiokuntatyöskentelystä ja yrityksesi/organisaatiosi on Tampereen kauppakamarin jäsen, niin ole yhteydessä haluamasi valiokunnan sihteeriin tai puheenjohtajaan.

Scroll to Top