Kauppakamarin stipendi

Tampereen kauppakamarin tehtäviin kuuluu kauppakamarilain hengessä kehittää toiminta-alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Myös sen takia olemme mukana kehittämässä Pirkanmaan koulutustoimintaa ja pyrimme kannustamaan elinkeinoelämän kehittymistä tukevia opintoja ja suorituksia.

Kauppakamari tukee opintoja kolmella eri tavalla:

  • oppilaitosstipendit,
  • opintostipendit ja
  • lahjoitukset.

Kauppakamarin stipendiohjeet

Oppilaitosstipendit

Oppilaitosstipendit jaetaan vuosittain tiettyjen oppilaitosten opiskelijoille, jotka ovat osoittaneet erityistä osaamista omalla alallaan. Oppilaitosstipendin saajan valitsee yleensä oppilaitos itse kauppakamarin kanssa sovittujen perusteiden mukaan.

Opintostipendit

Opintostipendit jaetaan kahdesta kauppakamarin hallinnoitavaksi annetusta stipendirahastosta. Lahjoittajina näissä ovat kauppaneuvos Fredrik Björkqvist (1859-1935), joka lahjoitti puolet kauppiaana ja tehtailijana muodostamastaan omaisuudesta eri tahoille taloudelliseen valistustyöhön sekä kenkätehtailija Väinö Hyppönen (1879-1958), jonka testamenttilahjoituksesta muodostettiin Väinö ja Mauri Hyppösen Stipendirahasto.

Hakijan tulee olla joko Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija. Kauppakamarimme arvostaa suunnitelmallista ja nopeaa opiskelua. Kokonaisopinnoista tulee olla suoritettuna 50 % ja opintojen tulee olla suunnitellussa aikataulussa.

Stipendit annetaan ensisijaisesti kaupallisten aineiden opiskeluun ulkomailla. Myös muut hyvin perustellut hakemukset otetaan huomioon. Stipendien kokonaismäärä päätetään vuosittain stipendirahastojen arvonkehityksen mukaan alkuvuodesta. Yksittäinen stipendi on yleensä tuhat euroa, josta voidaan erityisistä syistä poiketa.

Hakeminen

Hakemuksessa tulee olla seuraavat asiat: suunnitelma mitä ja missä aikoo vaihto-opiskelun suorittaa, mitä hyötyä vaihto-opinnoista haetaan, vaihto-opintojen vaikutus valmistumisajankohtaan, paljonko kokonaisopinnoista on suoritettuna prosentteina ja ovatko opinnot aikataulussa sekä suosittelija oppilaitoksen puolelta (kontaktitiedot). Lisäksi hakemuksen liitteenä tulee lähettää opintorekisteriote ja jos mahdollista ulkomaisen oppilaitoksen hyväksymiskirje tai tutkimussuunnitelma. Hakemuksessa täytyy olla hakijan yhteystiedot – myös sähköpostiosoite – henkilötunnus ja pankkitilin numero. Hakemuksesta pitää käydä ilmi samaan tarkoitukseen muualta saatu rahoitus. Stipendin saajan tulee toimittaa stipendin käytöstä jälkikäteen lyhyt selvitys.

Hakuaika on keväällä 15.5. ja syksyllä 30.11. mennessä. Tampereen kauppakamarin hallitus käsittelee ja myöntää kokouksissaan stipendejä kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuussa. Myönnetyt stipendit ja niiden saajat julkistetaan vaihtoehtoisesti Tampereen kauppakamarilehdessä, vuosikirjassa, e-jäsentiedotteessa ja Tampereen kauppakamarin mediatiedotteissa. Vapaamuotoiset stipendihakemukset liitteineen lähetetään kauppakamarin toimistoon, katso tiedot alla.

Lahjoitukset

Kauppakamari voi harkintansa mukaan tehdä yksin tai yhdessä muiden tahojen kanssa kertaluonteisia lahjoituksia elinkeinoelämän intressejä palveleviin elinkeino- tai koulutuspoliittisiin tarkoituksiin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi uuden professuurin tai tutkimusyksikön perustaminen. Lahjoitukset ovat kertaluonteisia ja ne päätetään kauppakamarin hallituksessa kauppakamarille tehdyn ehdotuksen perusteella.

Lisätietoja:
Juha Koski
040-737 5386
juha.koski(at)tampereenkauppakamari.fi

Hakemukset toimitetaan:
Tampereen kauppakamari
Kalevantie 2 D, 5.krs, 33100 Tampere
p. (03) 230 0555
info(at)tampereenkauppakamari.fi

Scroll to Top