Kauppakamari lyhyesti

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistävä alueellinen järjestö. Tehtävänä on edistää myös yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja markkinataloutta.

Suomessa on 19 kauppakamaria ja niiden yhteiselimenä toimii Keskuskauppakamari.

Tampereen kauppakamari toimii Pirkanmaalla ja edustaa kaiken kokoisia yrityksiä ja kaikkia toimialoja.

Pirkanmaan vaikuttavin verkosto

Tampereen kauppakamari on Pirkanmaalla toimiva elinkeinoelämän edunvalvonta- ja palvelujärjestö, joka edistää Pirkanmaalla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja kansainvälistymistä sekä valvoo elinkeinoelämän etuja edistäen sen ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa. Toiminta perustuu kauppakamarilakiin 878/2002.

Tampereen kauppakamarin jäsenenä on yli 2 000 erikokoista ja eri toimialoja edustavaa yritystä ja yhteisöä. Jäsenyys kauppakamarissa on vapaaehtoista. Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla ja maksullisilla palveluilla. Järjestämme mm. verkostoitumistapahtumia ja koulutuksia sekä tarjoamme muita liiketoimintaan liittyviä palveluita. Edunvalvontakohteet määritellään vuosittain yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa laadittavassa vaikuttamissuunnitelmassa. Kauppakamari ei ota vastaan maksullisia edunvalvontatoimeksiantoja.


Toiminta ja tehtävät

Tavoite

Tavoitteemme on parantaa pirkanmaalaisten yritysten kilpailukykyä tarjoamalla vaikuttamiskanavia, koulutuksia, kontakteja sekä hyödyllistä tietoa toiminnan tueksi.

Jäsenyys

Tampereen kauppakamariin kuuluu yli 2 000 yritystä ja yhteisöä. Jäsenistö vastaa hyvin Pirkanmaan elinkeinoelämää niin toimialojen kuin yrityskokojenkin mukaan. Lisäksi verkostoomme kuuluvat esimerkiksi alueen yliopistot ja korkeakoulut sekä monet kunnat ja niiden elinkeinoyhtiöt.

Viranomaistehtävät

Tampereen kauppakamari hoitaa kauppakamarilaissa sille annetut julkiset tehtävät eli vahvistaa ja myöntää ulkomaankaupan asiakirjoja. Kauppakamari myöntää ATA Carnet -tulliasiakirjat ja EU:n yleiset alkuperätodistukset sekä vahvistaa muita ulkomaankaupan asiakirjoja.

Koulutus

Tampereen kauppakamari tarjoaa ajankohtais- ja päivityskoulutusta muun muassa taloushallinnon, verotuksen, ulkomaankaupan ja johtamisen alueilta. Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n kehittämä valtakunnalliseksi laajentunut Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutusohjelma tarjoaa monipuolisen kokonaisuuden hallitus- ja strategiatyöskentelyn kehittämiseen.

Palvelut

Jäsenet voivat hankkia useimpia kauppakamarien maksullisia palveluja muita edullisemmalla jäsenhinnalla.

Tampereen kauppakamari lukuina

Noin 2200 jäsentä

Henkilöstö 14

Yli 300 luottamushenkilöä

Hallitus ja 11 valiokuntaa

Yli 2500 osallistujaa tapahtumissa vuosittain

Scroll to Top