Yritysten ja oppilaitosten vuoropuhelussa edelleen parannettavaa

Yritysten ja oppilaitosten vuoropuhelussa edelleen parannettavaa

Kauppakamarien jäsenyrityksille tehty osaajakysely paljastaa, että yritysten odotukset ja ammattiin valmistuneiden taidot eivät ole aina tasapainossa.

Tuoreen kauppakamarien osaajakyselyn mukaan 39 prosenttia yrityksistä kokee, ettei ammattiin valmistuneiden taidot vastaa työelämän tarpeita. Määrä on huolestuttava, sillä yrityksillä on suurin pula juuri ammatillisista osaajista.

31 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi osaamisen vastaavan työelämän tarpeita huonosti ja 8 prosenttia erittäin huonosti. 21 prosenttia vastaajista kertoo osaamisen vastaavan työelämän tarpeita hyvin tai erittäin hyvin.

Kysymykseen vastasivat yritykset, jotka olivat kertoneet tarvitsevansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneita osaajia.

Osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi yritykset esittävät kolmea keinoa. Eniten kannatusta saavat yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen, koulutuksen sisältöjen kehittäminen työelämän tarpeita vastaaviksi ja työn vastaanottamisen kannustinloukkujen purkaminen.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Johanna Sipola pitää osaamiseen tyytymättömien yritysten määrää huolestuttavana.

– Osaajakyselyjen mukaan yrityksillä on suurin pula ammatillisen koulutuksen suorittaneista ammattilaisista. Osaamisen heikkeneminen rajoittaa suomalaisten yritysten kasvua ja heikentää niiden mahdollisuuksia menestyä kansainvälisessä kilpailussa, Sipola sanoo.

Keskuskauppakamarin mukaan koulutuksen järjestäjien pitää saada reagoida itsenäisesti osaamistarpeisiin lisäämällä koulutusmääriä, muuttamalla olemassa olevien koulutusohjelmien sisältöjä, perustamalla uusia koulutusohjelmia tai tarjoamalla lyhyempiä osaamiskokonaisuuksia.

– Ammatillisen osaamisen ja työelämän tarpeiden välistä kuilua kavennetaan tehokkaimmin keventämällä koulutusvastuiden ja koulutusmäärien sääntelyä. Tällä parannettaisiin ammatillisen koulutuksen reagointikykyä ja -nopeutta. Koulutusputket ilman jatkuvaa vuoropuhelua yritysten ja ammatillisten toimijoiden välillä tuottavat kyllä valmistuneita, mutta silloin ei vastata osaamiseen, eikä koulutus kohdennu sinne missä sitä eniten tarvitaan, Sipola sanoo.

67 prosenttia yrityksistä kertoi tuntevansa alueensa ammatilliset oppilaitokset ja niiden koulutustarjonnan joko hyvin tai erittäin hyvin. Vain yhdeksän prosenttia arvioi tuntevansa ne huonosti tai erittäin huonosti. 42 prosenttia vastasi olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen yhteistyöhön.

Kyselyn mukaan koulutuksen saaneiden osaajien tarve kohdentuu erityisesti tekniikan aloille (74 %), kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden aloille (73 %), tietojenkäsittely ja tietoliikennealoille (65 %) sekä palvelualoille.

Kyselyssä ei näy sote-alojen pahentunut työvoimapula.

– Kauppakamarien jäsenrakenteen takia sosiaali- ja terveysala on aliedustettuna vastaajajoukossa, eikä nouse siten esiin tässä kyselyssä, Sipola sanoo.


Tutustu osaajakyselyn tuloksiin täältä.


Kauppakamarien osaajakysely tehtiin 6.–​​​​​​​11.9.2023 ja siihen vastasi 1154 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Scroll to Top