Vientiyritykset huolissaan maailmantalouden hiipumisesta

Vientiyritykset huolissaan maailmantalouden hiipumisesta

Maailmantalouden hiipuminen huolestuttaa ja latistaa vientiyrityksien kasvuodotuksia, kertoo elokuun lopussa kauppakamarien vientijohtajille tehty kysely.

Yli 80 prosenttia suomalaisista vientiyrityksistä on huolestunut maailmantalouden hiipumisesta. Heikkenevä tilanne näkyy myös kasvuodotuksissa tälle vuodelle, mutta ensi vuoden odotukset ovat nykytilannetta hitusen positiivisemmat.

Kauppakamarien tuoreesta vientijohtajakyselystä selviää, että enää 44 prosenttia arvioi vientinsä kasvavan kuluvana vuonna verrattuna edellisvuoteen, kun vuoden alussa kasvua odotti vielä 64 prosenttia. Vientinäkymiä heikentävät taantuva maailmantalous ja kysyntä sekä kohonneet kustannukset.

Kauppakamarien vientijohtajakysely suunnattiin merkittävää vientiä harjoittavien yritysten johtajille ja siihen vastasi noin sata yritystä. Kyselyyn vastanneista vientiyrityksistä 29 prosenttia kertoi maailmatalouden hiipumisen huolestuttavan merkittävästi ja 52 prosenttia jonkin verran. 16 prosenttia yrityksistä kertoo hiipuvan maailmantalouden huolestuttavan hieman. Vain kolmea prosenttia maailmantalouden tilanne ei huolestuta ollenkaan.

– Yritysten loppuvuotta ja ensi vuotta koskevat kasvuodotukset ovat selvästi aiempaa heikommat. Viime aikojen kriisit pandemia, Venäjän sota Ukrainassa ja niiden aiheuttamat ongelmat alkavat näkyä nyt maailmantalouden hiipumisena. Seuraukset tuntuvat vientiyrityksissä. Onneksi yritykset ovat tehneet paljon toimia sopeutuakseen muuttuviin tilanteisiin, Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo sanoo.

Yritysten vientinäkymiä heikentävät tällä hetkellä eniten taantuva maailmantalous (69 %), heikentynyt kysyntä (66 %) sekä kohonneet kustannukset (53 %). Vielä toukokuun kyselyssä 54 prosenttia arvioi heikentyneen kysynnän ja 52 prosenttia taantuvan maailmantalouden sekä kohonneiden kustannuksen heikentävän vientinäkymiä.

Kasvuodotukset laskeneet alkuvuodesta

Kysely osoittaa vientiyritysten kasvuodotusten kuluvalle vuodelle laskeneen alkuvuodesta. 44 prosenttia yrityksistä uskoo vientinsä kasvavan merkittävästi tai jonkin verran verrattuna edelliseen vuoteen. Vielä toukokuun kyselyssä kasvuun uskoi 51 prosenttia ja helmikuussa 64 prosenttia.

28 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä laskevan jonkin verran tai merkittävästi. Touko- ja helmikuun kyselyissä viennin laskua odotti 19 prosenttia vastaajista.

– Hyvää on, että edelleen yli 40 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan vähintään jonkin verran tänä vuonna. Suunta on kuitenkin yleisen trendin mukaisesti huolestuttava, Pohjanheimo sanoo.

Ensi vuoden odotukset hitusen nykytilannetta positiivisemmat

Vientiyrityksiltä kysyttiin myös ensi vuoden odotuksista. Ne ovat hieman positiivisemmat kuin loppuvuodelle. 47 prosenttia vastaajista arvioi vientinsä kasvavan joko merkittävästi tai jonkin verran ensi vuonna. Yrityksistä 20 prosenttia arvioi vientinsä laskevan ensi vuonna joko hieman tai merkittävästi.

Syynä heikkeneviin näkymiin ovat laskenut kysyntä (90 %), taantuva maailmantalous (60 %) ja kohonneet kustannukset (55 %).

– Vaikka kehitys on huolestuttava, koronan jälkeinen hyvin edennyt toipuminen, uusien tuotteiden kysyntä ja uudet markkinat kuitenkin tasapainottavat yritysten vientinäkymiä, Pohjanheimo sanoo.

Vientiyritysten johtajille suunnattu kysely tehtiin 29.–31.8.2023. Kyselyyn vastasi 99 yritystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Tutustu vientijohtajakyselyn tuloksiin täältä.

Scroll to Top