Koulutus voi olla vaihtoehto lomautuksille

Koulutus voi olla vaihtoehto lomautuksille

TäsmäKoulutus sopii hyvin määräaikaisen lomautuksen ajaksi ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen myös muina aikoina. Koulutuksen voi pilkkoa osiin, joten henkilöstö voi kouluttautua työn lomassa joustavasti vaikkapa puolen päivän jaksoissa. Kuva TAKK.

Suhdannekatsauksissa ennustetaan ensi talveksi synkkenevää. Tuotannon väliaikainen hiljeneminen kannattaa käyttää yrityksissä hyödyksi järjestämällä henkilöstölle ammatillista täydennyskoulutusta.

– Yritykset voivat saada ELY-keskuksesta tukea henkilöstönsä kouluttamiseen lomautuksen uhatessa. Tällä varmistetaan, että toiminnan jatkaminen matalasuhdanteen jälkeen ei jää kiinni ainakaan osaamisesta, sanoo koulutusasiantuntija Marja Poussa Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Marja Poussa on mukana Tampereen kauppakamarin Vaikuttamisaamussa 13. lokakuuta ja keskittyy kahteen keskeiseen koulutustuotteeseen, TäsmäKoulutukseen ja MuutosKoulutukseen, joita toteutetaan yhteishankintakoulutuksina. Nimi tulee siitä, että ELY-keskus ja yritys suunnittelevat yhdessä koulutuksen ja sisällöt yrityksen tarpeiden mukaan. Myös koulutuksen kustannukset jaetaan. Kolmantena osapuolena on koulutusorganisaatio, jolta koulutus hankitaan joko kilpailuttamalla tai suorahankintana.

– Yhteishankintakoulutuksen ulkopuolelle jäävät koneiden käyttökoulutukset ja muut työnantajan vastuulle kuuluvat perehdytykset. Myöskään tutkintoja tai niiden osia ei voida toteuttaa yhteishankintakoulutuksina, Poussa kertoo.

TäsmäKoulutuksella parannetaan työntekijöiden ammatillista osaamista, joka on voinut jäädä jälkeen yrityksen kasvaessa ja teknologioiden ja toimintojen muutoksissa. Sillä voidaan parantaa myös työntekijöiden monialaisuutta, jolloin mahdollisuudet työkiertoon ja tehtävien jakamiseen kiireaikoina paranevat. Yrityksen maksuosuus TäsmäKoulutuksissa on yrityskoon mukaan 30–50 prosenttia.

TäsmäKoulutus sopii hyvin, kun yrityksellä on tarve lomauttaa henkilöstöään määräaikaisesti. Koulutus järjestetään lomautusaikana, mutta koulutuksen pituus ja lomautuksen pituus eivät ole sidoksissa toisiinsa. Koulutettavat saavat koulutuksen ajalta työttömyysetuutta ja ylläpitokorvauksen.

– Tuotannon hiljentyessä koulutus voi olla myös lomautuksen vaihtoehto. Tällöin koulutus toteutetaan normaalina palkallisena työaikana. Joissakin yrityksissä lomautus on toteutettu osa-aikaisena siten, että viikossa on neljä lomautuspäivää ja yksi palkallinen työpäivä, joka on koulutuspäivä, Poussa selvittää vaihtoehtoja.

TäsmäKoulutuksen kesto on vähintään kymmenen päivää, ja sen voi pilkkoa osiin.

MuutosKoulutusta järjestetään silloin, kun henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi tai irtisanotaan. Koulutus toteutetaan lomautusaikana, irtisanomisaikana tai työsuhteen päätyttyä. Lomautetut ovat työnhakijoina TE-toimistossa ja saavat koulutuksen ajalta työttömyysetuutta ja ylläpitokorvauksen.

Yrityksen maksuosuus koulutuksen hinnasta on selvästi TäsmäKoulutusta pienempi, 20 prosenttia. Koulutusaika on sama, vähintään kymmenen päivää.

– Lomautustapa siis määrittelee, kumpaa koulutustuotetta käytetään. Toisaalta TäsmäKoulutuksia järjestetään paljon ilman, että kyse on lomautuksesta. Se on hyvä henkilöstön osaamisen kehittämisen väline. Koska koulutuksen voi pilkkoa osiin, henkilöstö voi kouluttautua työn lomassa joustavasti vaikka puolen päivän jaksoissa.

Marja Poussa suosittelee suunnittelemaan lomautusajan koulutukset ja toteuttamisen huolellisesti yhdessä työntekijöiden kanssa.

– Koulutus onnistuu vain jos työntekijät ovat motivoituneita. On käynyt niinkin, että koulutushankkeita on kaatunut, koska työntekijät eivät ole innostuneet kouluttautumaan lomautuspäivinä.

Lisää lomautusajan koulutuksista ja kokemuksista Vaikuttamisaamussa 13.10. Ilmoittaudu mukaan täältä.

Tietoa yhteishankintakoulutuksista myös täältä.


Teksti Päivi Eskelinen

Scroll to Top