Vientijohtajakysely: Kiinan rooli kauppakumppanina vähenemässä

Vientijohtajakysely: Kiinan rooli kauppakumppanina vähenemässä

Yritykset kertovat vähentävänsä tai jo vähentäneensä Kiina-riippuvuutta esimerkiksi hakemalla vaihtoehtoisia toimituskanavia Kiinasta aiemmin hankituille materiaaleille ja raaka-aineille.

Kauppakamarien vientijohtajakysely kertoo, että 28 prosenttia vientijohtajista arvioi Kiinan roolin kauppakumppanina vähenevän. Kysely kertoo myös, että geopoliittisen epävarmuuden uskotaan jatkuvan vahvana.

Kyselyn mukaan yrityksistä 17 prosenttia kertoo Kiinan merkityksen joko kasvavan hieman tai merkittävästi ja 55 prosenttia kertoo sen pysyvän ennallaan. Vain kaksi prosenttia vientiyrityksistä kertoo, ettei geopoliittinen epävarmuus ja siitä johtuvat häiriöt vaikuta yrityksen kannattavuuteen. Kiinan merkitys kauppakumppanina on pysynyt suunnilleen samana viime toukokuussa toteutettuun vientijohtajakyselyyn verrattuna.

Avoimissa vastauksissa yritykset kertovat vähentävänsä tai jo vähentäneensä Kiina-riippuvuutta esimerkiksi hakemalla vaihtoehtoisia toimituskanavia Kiinasta aiemmin hankituille materiaaleille ja raaka-aineille sekä välttävänsä uusia investointeja tai henkilöstön kasvattamista Kiinassa.

– Kiinan kireiden koronasulkujen avauduttua maan talouden uskottiin kasvavan nopeasti. Yrityksien ja kuluttajien luottamukseen Kiinan tiukka koronapolitiikka jätti kuitenkin jälkensä. Erityisesti geopoliittisten jännitteiden myötä Kiina on myös tietoisesti vähentänyt riippuvuuttaan lännestä, joka on ajanut länsimaisia toimijoita muiden maiden markkinoille ja saanut ne vähentämään tietoisesti Kiina-riskiä, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo.

Geopolitiikka vaikuttaa yritysten kannattavuuteen

Kauppakamarien vientijohtajakyselyyn vastanneista yrityksistä noin 98 prosenttia kertoo geopoliittisen epävarmuuden ja siitä aiheutuvien häiriöiden vaikuttavan yrityksensä kannattavuuteen jollakin tavoin, 12 prosenttia merkittävästi, 64 prosenttia jonkin verran ja 21 prosenttia hieman.

Vuoden alussa toteutetussa kyselyssä 94 prosenttia vastaajista arvioi geopoliittisen epävarmuuden ja siitä johtuvien häiriöiden vaikuttavan yrityksensä kannattavuuteen. Silloin 19 prosenttia yrityksistä vastasi merkittävästi, 50 prosenttia jonkin verran ja 24 prosenttia hieman.

Geopoliittisiin riskeihin vientiyritykset ovat varautuneet arvioimalla arvo- ja toimitusketjuja uudelleen (49 %), aloittamalla viennin uusille markkinoille (38 %) ja vahvistamalla yrityksen tietoturvallisuutta (33 %).

– Venäjän puolitoista vuotta kestänyt hyökkäyssota ja sitä ennen myös pandemia ovat vaikuttaneet yritysten toimintaan merkittävästi. Yritykset ovat joutuneet varautumaan ja sopeutumaan äkillisiinkin muutoksiin nopeasti. Kyselystä näkee, että geopoliittiset jännitteet ovat tällä hetkellä yrityksille arkipäivää, Pohjanheimo sanoo.

Tutustu Kiinaa koskeviin vastauksiin täältä.

Vientiyritysten johtajille suunnattu kysely tehtiin 29.–31.8.2023. Kyselyyn vastasi 99 yritystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Scroll to Top