Kolmostien edunvalvojat järjestäytyivät

Kolmostien edunvalvojat järjestäytyivät

Kolmostie on Suomen ruokatie ja viennin runkoväylä, joka yhdistää kasvukeskukset ja elinvoimaisen maaseudun. Yhteysväli ei kuitenkaan täytä valtateille asetettuja palvelutasovaatimuksia.

Valtatie 3 -edunvalvontaverkosto on järjestäytynyt eduskunnassa. Puheenjohtajaksi valittiin keskustan kansansanedustaja Jouni Ovaska Pirkanmaalta ja varapuheenjohtajaksi kokoomuksen Paula Risikko Etelä-Pohjanmaalta.

Valtatie 3 -edunvalvontaverkostoon kuuluu Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan maakunnat, tienvarren kuntia ja alueiden kansanedustajia.

Kolmostien parantaminen on valtatie 9:n lisäksi yksi Tampereen kauppakamarin tärkeimpiä vaikuttamiskohteita.

Valtatie 3 kuuluu valtakunnalliseen runkoverkkoon ja yhdistää Suomen etelä-pohjoissuunnassa. Kolmostie on elinkeinoelämän keskeinen kuljetusväylä. Se on Suomen ruokatie ja viennin runkoväylä, joka yhdistää kasvukeskukset ja elinvoimaisen maaseudun. Yhteysväli ei kuitenkaan täytä edelleenkään valtateille asetettuja palvelutasovaatimuksia.

– Viime vaalikaudella saatiin toteutettua Hämeenkyrön väylä, josta Rokkakosken kohta odottaa vielä rahoitusta. Edunvalvonnassa seuraavana ovat mm. Alaskylä-Parkano, Koskuen ohituskaistapari, Mansoniemi-Riitiala sekä Jalasjärven eritasoliittymä. Kaikkiaan kuusi hanketta on nostettu Väyläviraston tärkeiden, heti toteutettavissa olevien hankkeiden 1A-listalle. Hankkeiden kustannusarvio on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa. On hienoa, miten maakuntiemme poliittiset ja elinkeinoelämän toimijat puhaltavat yhteen hiileen tärkeiden hankkeiden puolesta. Vain tällä tavoin voimme varmistaa läntisen Suomen äänen kuulumisen paremmin valtakunnallisessa päätöksenteossa, Jouni Ovaska linjaa.

Maantiet ovat Suomessa ylivoimainen kuljetusväylä. Tavarakuljetuksista yli 85 prosenttia kulkee maanteitse. Suomalaisten yritysten logistiikkakustannukset ovat kilpailijoita korkeammat, ja liikenteellistä takamatkaa on kurottava kotimaisin päätöksin. Investoinneilla kolmostiehen on suora vaikutus vientiteollisuuden kustannuskilpailukykyyn.

– Tuloksia saadaksemme laaja-alainen yhteistyö on todella tärkeää myös jatkossa. Sitä edellyttää myös maamme vaikea taloustilanne, Paula Risikko sanoo.

Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa muistuttaa, että valtatie 3 on viennin valtaväylä.

– Nykyisessä maailmantilanteessa korostuu, että valtatie 3 on pohjoismainen ja eurooppalainen tieyhteys ja osa Norjan Moi I Ranan ja Helsingin välistä Eurooppatietä E12. Lisäksi se on EU:n TEN-T-verkon osa. Pyrimme vaikuttamaan myös siihen, että runkoväyläverkkoa täydennetään valtatie 3:n puuttuvan Jalasjärvi-Laihia 70 kilometrin osuudelta.

Scroll to Top