Kauppakamari kannattaa Sääksjärven osayleiskaavan linjauksia: ”merkittävää tukea elinkeinoelämälle”

Tampereen kauppakamari painottaa Sääksjärven osayleiskaavaan antamassaan lausunnossa, että yritykset tekevät sijoittumispäätöksiään sujuvien liikenneyhteyksien perusteella. Valtatie 3:n oikaisu tukisi myös Tampere-Pirkkalan lentoaseman toimintaa ja elinvoimaa.

Tampereen kauppakamari on antanut myönteisen lausunnon Lempäälän Sääksjärven osayleiskaavasta. Sen mukaan osayleiskaavan toteutuminen tukee merkittävällä tavalla Pirkanmaan elinkeinoelämän kehittymistä.

Kauppakamarin mukaan kaavaluonnoksessa on otettu hyvin huomioon maakuntakaavan osoittamat varaukset valtatie 3:n parantamiselle ja 2-kehätien rakentamiselle Sääksjärven ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman välille.

Lausunnon mukaan varsinkin valtatie 3:n oikaisu parantaa yritysten kilpailukykyä, kun matka-ajat lyhenevät ja ruuhkat ja energiankulutus vähenevät. Myös päästöt vähenisivät ja yleinen liikenneturvallisuus paranisi.

Erityisen hyödyllinen oikaisu on teollisuudelle, tukku- ja vähittäiskaupalle sekä rakentamisen, kuljetusten ja varastoinnin toimialoille. Valtatien oikaisu ja järjestelyratapihan siirtäminen Lempäälään antaisivat mahdollisuuden rakentaa täysin uudenlaisen, raide- ja raskaan kumipyöräliikenteen yhdistävän sisämaan logistiikkakeskuksen.

Kaavaluonnoksessa osoitetut uudet työpaikka-alueet sijoittuvat valtatie 3:n varteen, mikä houkuttelee yritystoimintaa ja edistää suurteollisuusalueiden syntymistä Pirkanmaalle.

– Liikenneyhteydet ovat merkittävä peruste yritysten sijoittumispäätöksissä. Valtatie 3:n oikaisu tukee myös Tampere-Pirkkalan lentokentän toimintaedellytyksiä, lausunnossa muistutetaan.

Osayleiskaavan toteutumisesta seuraavat työllisyysvaikutukset ovat merkittävät, sillä oikaisun varteen arvioidaan syntyvän noin 1600 uutta työpaikkaa. Myös tien rakentaminen työllistäisi suoraan tai välillisesti arviolta 1000 henkeä.

Scroll to Top