Kauppakamarikysely: työvoimapulaan ratkaisut ulkomailta rekrytoimalla

Vaikeasta suhdannetilanteesta huolimatta yli neljännes kyselyyn vastanneista kauppakamarien jäsenyrityksistä kokee ammattitaitoisen työvoiman puutteen rajoittavan yrityksen toimintaa. Osaajakysely tehtiin viime syksynä.
Lähes puolet kauppakamarien jäsenyrityksistä kertoo osaavan henkilöstön olevan niiden merkittävin kilpailuetu. Työvoiman puute rajoittaa kuitenkin jo monen yrityksen toimintaa. Keskuskauppakamari kiirehtii nyt työperäisen maahanmuuton helpottamista.

Kauppakamarit pyysivät tammikuussa jäsenyrityksiään nimeämään yhden asian, jonka näkevät yrityksensä kilpailuetuna. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 46 prosenttia nimesi osaavan henkilöstön. Joustavuutta kilpailuetuna piti 29 prosenttia yrityksistä. 13 prosenttia vastanneista nimesi teknologiset ratkaisut.

Kauppakamarien viime syksynä tekemän osaajakyselyn mukaan noin 60 prosenttia yrityksistä kokee edelleen osaajapulan hyvin vahvana. Myös tuoreimmasta kyselystä selviää, että vaikeasta suhdannetilanteesta huolimatta yli neljännes vastanneista yrityksistä kokee ammattitaitoisen työvoiman puutteen rajoittavan yrityksen toimintaa.

– Meillä ei ole varaa siihen, että osaajapulasta tulee este suomalaisten yritysten kasvulle ja menestykselle. Ilman osaamisperustaisen maahanmuuton kasvattamista tämä haaste ei ratkea. Väestön ikääntyminen ja työikäisen väestön vähentyminen vaikeuttavat tilannetta entisestään, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.

Nykyisessä hallitusohjelmassa työperusteinen maahanmuutto tunnistetaan Suomen talouskasvun kannalta keskeiseksi asiaksi, mutta toimenpiteet ovat toistaiseksi keskittyneet maahanmuuton rajoittamiseen ja hallintaan.

– Hallitusohjelmaan kirjatut toimenpiteet osaamisperustaisen maahanmuuton helpottamiseksi tulee käynnistää pikimmiten. Niiden lisäksi tarvitaan rohkeutta päättää myös uusista toimista, joilla osaamisperusteista maahanmuuttoa tehokkaasti helpotetaan ja yhteiskunnan vastaanottavuutta lisätään.

Keskuskauppamari on ehdottanut, että oleskelulupien käsittelyä tulisi nopeuttaa viikkoon ja maahantuloa helpottaa esimerkiksi työnhakuviisumilla. Työnhakuviisumin turvin potentiaaliset työntekijät voisivat tavata työnantajia ja sopivan paikan löydyttyä aloittaa työt välittömästi.

– Tällä hetkellä lupien käsittely muodostaa tarpeettoman pullonkaulan, joka hidastaa suomalaisten yritysten mahdollisuutta hyödyntää Suomen rajojen ulkopuolella olevien asiantuntijoiden osaamista. Nopeat ja sujuvat lupaprosessit sekä työnhakuviisumi olisivat myös selkeä viesti siitä, että he ovat Suomeen toivottuja ja tervetulleita, Pulkkinen sanoo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 10.–12.1.2024 ja siihen vastasi 1582 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Scroll to Top