Vaikuttamissuunnitelma 2024 on julkaistu

Vaikuttamissuunnitelma 2024:n valmistelu aloitettiin viime syksynä keskeisten maakunnallisten edunvalvonnan painotusten valinnalla.
Tampereen kauppakamarin keskeiset edunvalvontakohteet vuodelle 2024 on julkaistu. Vaikuttamissuunnitelman neljä teemaa ovat saavutettavuus, monialaiset osaajat, uudistuva teollisuus ja kestävä kaupunkipolitiikka.

Joka vuosi julkaistava vaikuttamissuunnitelma ohjaa Tampereen kauppakamarin edunvalvontatyötä. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kauppakamarin luottamushenkilöiden ja jäsenyritysten kanssa, ja se sisältää yritysten toimintaympäristössään tärkeimmiksi kokemia asioita. Vaikuttamissuunnitelman hyväksyy Tampereen kauppakamarin hallitus.

Vuonna 2024 saavutettavuudessa kärkeen nousevat pääradan suunnitteluvalmiuden nostaminen sekä valtateiden 3, 9 ja 12 kehittäminen määrätyillä tieosuuksilla. Väylähankkeet ovat myös tärkeitä maankäyttöhankkeita, joita luodaan sijoittumispaikkoja teollisuudelle.

Monialaiset osaajat sisältää toimia osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Keskeinen vaikuttamiskohde on toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoituksen nostaminen Pirkanmaan kasvun mukaiselle tasolle. Työtä tehdään myös kansainvälisten rekrytointien edistämiseksi ja kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelupaikkojen tarjonnan puolesta.

Uudistuva teollisuus kattaa toimia, joilla tavoitellaan Pirkanmaalle johtavaa asemaa mikrosirujen teollisessa kehittämisessä ja soveltamisessa. Yritysten TKI-toiminnan rahoituksen turvaaminen on tärkeää.

Kestävässä kaupunkipolitiikassa huomio on sujuvan arjen ja viihtyisän kaupunkiympäristön varmistamisessa. Tampereen keskustan on oltava hyvin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla.

Tampereen kauppakamarin Vaikuttamissuunnitelma 2024.

Scroll to Top