Kauppakamarien EU-vaalitavoitteet

Kauppakamarit pitävät tärkeänä, että Suomi vaikuttaa aktiivisesti omiin tavoitteisiinsa ja nostaa seuraavalla kaudella EU:n agendan keskiöön kilpailukykyyn ja kasvuun liittyvät teemat.

Kauppakamarien eurovaalitavoitteet sisältävät kahdeksan teemaa, joita ne pitävät ratkaisevina Euroopan kilpailukyvylle ja turvallisuudelle.

Kauppakamarit pitävät tärkeänä, että Suomi vaikuttaa aktiivisesti Suomen tavoitteisiin ja nostaa seuraavalla kaudella EU:n agendan keskiöön kilpailukykyyn ja kasvuun liittyvät teemat. Sujuvat sisämarkkinat, yhteiset ilmastotavoitteet ja turvallisuuspolitiikka ovat kauppakamarien tavoitelistan kärjessä.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan Suomella on monia erityispiirteitä, kuten logistinen ja geopoliittinen sijainti sekä erityisintressit metsä- ja biotaloudessa, energia-, ympäristö- ja ilmastopolitiikassa sekä liikenteessä ja logistiikassa. Näiden kaikkien edistäminen edellyttää Suomelta aktiivista otetta EU:ssa.

– Kukaan muu ei edistä Suomen etua kuin Suomi itse. Jotta Suomen ratkaisut päätyvät myös EU:n ratkaisuiksi, pitää Suomen ja suomalaisten toimijoiden ennakkovaikuttaa valmisteltavaan lainsäädäntöön ajoissa, Romakkaniemi sanoo.

Ilmastopolitiikan onnistuminen edellyttää entistä markkinaehtoisempaa otetta. Vihreä siirtymä on tulevaisuuden kasvun ajuri, ja Suomella ja Euroopalla on mahdollisuus tuottaa kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden ratkaisuja kansainvälisiin tarpeisiin. Ilmastopolitiikan seuraavien askelten on kuitenkin oltava markkinaehtoisia, kustannustehokkaita ja teknologianeutraaleita.

– EU:n tavoite ilmastoneutraaliudesta vuoteen 2050 mennessä on kannatettava. Viime vuosina se on kuitenkin tarkoittanut sääntelytulvaa. Seuraavalla EU-vaalikaudella tulee keskittyä jo säädetyn lainsäädännön virtaviivaistamiseen ja samalla on pidettävä kiinni siitä, että komission tavoite raportointivelvoitteiden vähentämisestä 25 prosentilla näkyy myös yrityksille, Romakkaniemi sanoo.

Sisämarkkinoiden sujuvalle toiminnalle on keskeistä, että sisämarkkinoita rapauttavasta valtiontukikilpailusta päästään seuraavalla kaudella eroon ja palataan tiukempiin tukisääntöihin.

Ukraina taistelee Venäjää vastaan koko Euroopan puolesta. On erittäin tärkeää koko Euroopan turvallisuudelle, että EU:n yhteinen ja EU-maiden tuki Ukrainalle jatkuu niin kauan kuin on tarpeellista.

Kauppakamarien vaalitavoitteet:

1. Suomi vaikuttamaan aktiivisesti EU:ssa

2. EU:n ilmastotavoitteiden kurssi pidettävä – toimeenpanoa tarkasteltava

3. EU:lta vaadittava parempaa sääntelyä

4. Sisämarkkinoiden toimivuutta on edistettävä – valtiontukikilpailusta eroon

5. Lisää osaavaa työvoimaa ja TKI-panostuksia

6. Kohti päästötöntä liikennettä ja vahvoja väyläverkkoja

7. EU:n jatkettava aktiivista kauppapolitiikkaa

8. Ukrainaa tuettava ja EU:n yhteistä turvallisuutta kehitettävä

Lue kauppakamarien EU-vaalitavoitteet kokonaisuudessaan täältä.

Scroll to Top