Kaksi kaavaehdotusta nähtävillä, kommentteja odotetaan

Sekä Tampereen yleiskaavasta että Pirkanmaan maakuntavaihekaavasta voi nyt esittää kommentteja.
Tampereen vaiheyleiskaava ja Pirkanmaan vaihemaakuntakaava ovat valmistuneet nähtäville ja kommentoitaviksi.

Tampereen kantakaupungin vaiheyleiskaavaa voi kommentoida 22.4. asti täällä.

Yleiskaavavalmistelussa nojataan Tampereen kaupunginvaltuuston 15.11.2021 hyväksymään kaupunkistrategiaan ja etenkin sen Hiilineutraaleja tekoja -osioon. Kaavavalmistelussa on otettu huomioon liikenne, kaupunki- ja luontoympäristö, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus. Kaavaratkaisuilla pyritään sujuvoittamaan kaupunkilaisten arkea ja lisäämään kaupungin elinvoimaa. Tavoitteina ovat Tampereen kestävä ja laadukas kasvu sekä viihtyisä kaupunkiympäristö.

Myös Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan viranomaisehdotus on julkaistu ja sen aineistot ovat nähtävillä täällä.

Vaihemaakuntakaavan teemana ovat elonkirjo ja energia. Kaavaehdotus keskittyy muun muassa uusiutuvaan energiaan, ja sillä täydennetään ja muutetaan voimassa olevaa Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 ja Keski-Suomen maakuntakaavaa.

Vaihemaakuntakaavaa voi kommentoida 3.5. asti.

Scroll to Top