Yritysten tunnelmat edelleen heikot, mutta pohjakosketus lienee nähty

Yritysten tunnelmat edelleen heikot, mutta pohjakosketus lienee nähty

Kasvun eväät ovat toistaiseksi hennot, mutta vuoden ensimmäisen talouskyselyn tuloksia voi tulkita siten, että suhdannesyklin pohjakosketus koettiin viime vuoden loppupuolella.

Yritysten näkemykset suhdannekehityksestä ovat edelleen synkät, selviää vuoden 2024 ensimmäisestä kauppakamarien talouskyselystä. Arviot eivät ole kuitenkaan heikentyneet lisää vaan hieman elpyneet verrattuna edelliseen kyselyyn, joka tehtiin viime lokakuussa.

Talouskysely tehtiin 10.–12. tammikuuta ja siihen vastasi 1582 kauppakamarien jäsenyritystä eri puolilta Suomea. Kyselyyn vastasi 177 Tampereen kauppakamarin jäsenyritystä.

Kasvun eväät ovat toistaiseksi hennot. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan tuloksia voi tulkita niinkin, että suhdannesyklin pohjakosketus koettiin viime vuoden loppupuolella.

– Nyt ollaan pikkuhiljaa etenemässä parempaan suuntaan. Erityisesti odotukset tilauskantojen kehityksestä ovat parantuneet. Myös työllisyysodotukset olivat yllättäen kohentuneet, vaikka työllisyys usein reagoi suhdannekäänteisiin pitkällä viiveellä, Appelqvist sanoo.

Arviot ovat kohentuneet lokakuusta vain vähän. Kaikista vastaajista lähes puolet, 47,5 prosenttia, luonnehti oman toimialansa tunnelmia pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Optimistisena suhdannetunnelmaa piti 16,2 prosenttia yrityksistä.
Pirkanmaalaisten yritysten viesti on samanlainen. 49,7 prosenttia vastanneista arvioi toimialansa tunnelmia pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Optimismiin aihetta näki 17,5 prosenttia vastanneista.

Synkimmät tunnelmat ovat edelleen rakentamisessa, mutta äärisynkkä tunnelma oli hieman lieventynyt.

– Suunta on siis hyvä mutta nousutahti toistaiseksi verkkainen, Appelqvist sanoo.

Liikevaihdon kehityksen näkymät kituliaat

Liikevaihdon kehityksessä näkymät ovat edelleen heikot. Vastaajayrityksistä noin 26 prosenttia arvioi liikevaihtonsa kasvavan kuuden seuraavan kuukauden aikana. Osuus on noussut vain vähän verrattuna lokakuuhun, jolloin kasvua odotti 24,4 prosenttia vastaajista. Liikevaihdon supistumiseen uskovien osuus oli tammikuussa 29 prosenttia. Enemmistö vastaajista uskoi liikevaihtonsa pysyvän ennallaan.

Pirkanmaalla liikevaihdon supistumiseen uskoi 27,7 prosenttia vastanneista. Kasvua odotti 32,8 prosenttia.

Työllisyysodotusten paranemista Appelqvist pitää yllättävänä. Yli 82 prosenttia vastaajista ennakoi henkilöstömääränsä pysyvän vähintään ennallaan seuraavan kuuden kuukauden jaksolla ja kasvuun uskoi 20,6 prosenttia. Henkilöstömääränsä supistumista ennakoi 17,8 prosenttia vastaajista. Vastaava osuus oli lokakuussa 22,0 prosenttia.

Pirkanmaalla kasvua odottaa 27,3 prosenttia. 52,8 odottaa henkilöstömääränsä pysyvän samana.

Saatavuusongelmat hellittämässä

Kuluvan vuoden vientiodotukset ovat kohtalaisen valoisat. Vientitoimintaa harjoittavissa yrityksissä on enemmän niitä, jotka uskovat vientinsä kasvuun kuin niitä, jotka ennakoivat supistumista. Vastaajista 77,5 prosenttia odottaa vientinsä pysyvän tänä vuonna vähintään viime vuoden tasolla. Kasvuun uskoo reilu 28 prosenttia vastaajista ja supistumiseen 22,5 prosenttia.

– Alkuvuodesta vienti kärsii kauppakumppanien vaikeuksista, mutta kysyntätilanne paranee vuoden edetessä, kun rahapolitiikka löystyy ja investoinnit lähtevät paremmin liikkeelle.

Odotukset kannattavuuden kehityksestä ovat kohentuneet selvästi, mutta edelleen enemmistö vastaajista uskoo kannattavuutensa heikkenemiseen. Seuraavan kuuden kuukauden jaksolla kannattavuuden heikkenemistä odotti 36 prosenttia vastaajista, kun lokakuussa heikkenemistä ennakoi vielä 41,4 prosenttia vastaajista. Kannattavuuden paranemista ennakoi nyt 24,4 prosenttia vastaajista.

– Vaikka tilannetta ei voi luonnehtia loistavaksi, on muutos silti selvä. Kannattavuusnäkymiä piristää kustannuspaineiden ja tavaratoimituksiin liittyvien saatavuusongelmien hellittäminen. Tilanteen normalisoituminen edellyttäisi silti myös kysynnän elpymistä, Jukka Appelqvist sanoo.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 10.-12.1.2024 ja siihen vastasi 1582 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Tutustu Tampereen kauppakamarin jäsenyritysten vastauksiin täältä.

Scroll to Top