Kauppakamarikysely: Yritykset kannattavat hallituksen työllisyystoimia

Kauppakamarikysely: Yritykset kannattavat hallituksen työllisyystoimia

Työttömyysturvan uudistukset, paikallisen sopimisen lisääminen ja poliittisten lakkojen rajaaminen saivat vahvan kannatuksen kauppakamarien jäsenyrityksille tehdyssä kyselyssä.

Hallituksen suunnittelemat työllisyystoimet saavat laajaa kannatusta yrityksiltä. Kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksistä 74 prosenttia sanoo, että hallituksen pitäisi toteuttaa suunnittelemansa työllisyystoimet sellaisenaan.

Kysely tehtiin 10–12. tammikuuta ja siihen vastasi lähes 1600 eri kokoista ja eri alojen yritystä ympäri Suomea.

Hallituksen työllisyystoimet, kuten työttömyysturvan uudistukset, paikallisen sopimisen lisääminen ja poliittisten lakkojen rajaaminen, saivat vahvan kannatuksen. 74 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että työllisyystoimet pitäisi toteuttaa pääosin sellaisenaan.

Yrityksistä 15 prosenttia on sitä mieltä, että suunnitellut muutokset pitäisi toteuttaa niiltä osin, kun toimenpiteistä päästään sopimukseen työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vain 5,5 prosenttia vastaajista katsoi, ettei hallituksen pitäisi toteuttaa suunnitelmia lainkaan.

– Yrityksissä ymmärretään, että hallituksen työlinjan uudistukset parantaisivat tuottavuutta, kasvattaisivat työllisyyttä, taloutta ja sitä myöten suomalaisten kokonaishyvinvointia merkittävästi, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Romakkaniemen mukaan Suomen kilpailijamaat, joissa vastaavia uudistuksia on tehty aiempina vuosikymmeninä, ovat menneet talouden ja tuottavuuden kasvussa sekä työllisyydessä kauas ohi Suomesta.

– Suomi on jo valtavalla takamatkalla moneen verrokkimaahansa nähden, koska täällä ei ole saatu uudistuksia aikaan ay-liikkeen vastustuksen vuoksi. Nyt on suomalaisten aika päästä kiinni samaan hyvinvointiin, ja se tapahtuu muun muassa näiden uudistusten avulla.

Kyselyssä tiedusteltiin myös mahdollisten lakkojen vaikutuksista yrityksille. Vastanneista 45 prosenttia kertoi, että lakot haittaisivat toteutuessaan yrityksen toimintaa. Lähes yhdeksän prosenttia vastasi lakkojen haittaavan paljon ja 36 prosenttia jonkin verran. Noin 43 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoi, etteivät lakot haittaisi toimintaa.

Erityisen suurta haittaa lakot aiheuttaisivat palvelualalla ja teollisuudessa. Palvelualan yrityksistä 61 prosenttia ja teollisuuden yrityksistä 54 prosenttia vastasi lakkojen aiheuttavan jonkin verran tai paljon haittaa toiminnalle.

– Menetykset yrityksille ovat laskettavissa miljoonissa, ja se kaikki on pois suomalaisten hyvinvoinnista. Poliittisten lakkojen aika on ohi, Romakkaniemi sanoo.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 1012.1.2024 ja siihen vastasi 1582 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Scroll to Top