Author name: Päivi

Uutiset

Kauppakamarin lausunto Sääksjärven osayleiskaavasta

Kauppakamari kannattaa Sääksjärven osayleiskaavan linjauksia: ”merkittävää tukea elinkeinoelämälle” Tampereen kauppakamari on antanut myönteisen lausunnon Lempäälän Sääksjärven osayleiskaavasta. Sen mukaan osayleiskaavan toteutuminen tukee merkittävällä tavalla Pirkanmaan elinkeinoelämän kehittymistä. Kauppakamarin mukaan kaavaluonnoksessa on otettu hyvin huomioon maakuntakaavan osoittamat varaukset valtatie 3:n parantamiselle ja 2-kehätien rakentamiselle Sääksjärven ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman välille. Lausunnon mukaan varsinkin valtatie 3:n oikaisu parantaa […]

Uutiset

EU-vaalitavoitteet

Elinkeinoelämän järjestöt sopivat neljästä EU-tavoitteesta Suomen on toimittava aktiivisesti ja oikea-aikaisesti sekä tuotettava koko Euroopalle sopivia ratkaisuja. Lisäksi on välttämätöntä tunnistaa yritysten keskeinen rooli EU-tavoitteiden saavuttamisessa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, Perheyritysten liitto ja Suomen Yrittäjät ovat julkaisseet yhteiset tavoitteet Euroopan parlamentin seuraavalle viisivuotiskaudelle. Järjestöt ovat valmiit tekemään osuutensa, jotta Suomen vaikuttavuus EU-päätöksenteossa vahvistuu ja EU

Uutiset

Vaikuttamisfoorumissa todettua: linjaukset ovat hyvät, nyt vain tekoja

Pirkanmaa keulii menestyjien sarjassa, mutta paljon on vielä tehtävää, eikä laakereilleen saa jäädä lepäämään. – Lisätään etumatkaa, jotta meillä on varaa tehdä joskus virheitä, tiivisti Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen vaikuttamisfoorumissa. Tampereen kauppakamarin keskeiset edunvalvonnan teemat kokoava Vaikuttamissuunnitelma 2024 sai luottamushenkilöiltä ja sidosryhmiltä hyväksyvää palautetta. Suunnitelma sisältää neljä teemaa: saavutettavuus, monialaiset osaajat, uudistuva teollisuus ja

Scroll to Top