Lausunnot ja kannanotot

Tampereen kauppakamari on itsenäisesti toimiva, koko Pirkanmaan etuja ajava organisaatio. Keskeisimpiä edunvalvonnan työkaluja ovat valiokuntatyöskentely sekä erilaiset selvitykset ja julkaisut. Kauppakamari on myös aktiivisesti mukana elinkeinoelämän edustajana ja asiantuntijana erilaisissa yhteisöissä ja yhteistyöryhmissä. Osana yhteistyötä eri organisaatioiden kanssa tai itsenäisesti Tampereen kauppakamari julkistaa lausuntoja ja kannanottoja.

Scroll to Top