Pikakyselypalvelu

Tapa kartoittaa alueemme elinkeinoelämän näkemyksiä ja yritysten mielipiteitä ajankohtaisista asioista. Teemme pikakyselyjä oman edunvalvontatyömme tueksi, mutta myös yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Yritysten edustajat vastaavat kyselyihin mielellään, kun kyselyt ovat lyhyitä ja aiheet sellaisia, joista yritykset voivat ainakin välillisesti hyötyä.

Kauppakamarin pikakyselyn toteuttaminen

Kysymykset

 • Kysymysten määrä: 1–10 kysymystä sopiva pikakyselyyn,
 • valmiit vastausvaihtoehdot, helppo vastata: monivalinta, kyllä/ei/eos tai pisteytys (esim. kouluarvosana 10–4),
 • avoin tekstivastaus,
 • selkeät kysymykset, looginen järjestys.


Kohderyhmä

 • Henkilöstömäärä,
 • toimiala,
 • vienti (kaikki vientiyritykset, valitulle alueelle / maahan vievät),
 • alue (kunta, kuntaryhmä, seutukunta, maakunta).


Yhteenveto ja analysointi

 • tulokset graafisesti (helpompi analysoida) ja
 • yhteenveto tekstivastauksista.

Yhteenvedon toimitusaika on 2–3 vrk. Tulokset Excel-taulukoina.

 • sekä lukumäärä- että prosenttijakauma,
 • grafiikka (Excel, PowerPoint).

Kommentoijat
Kyselyssä voidaan tiedustella vastaajien kommentointihalukkuutta.

Julkaisuoikeudet
Kauppakamarilla on oikeus julkistaa. Aikataulusta sovitaan erikseen.

Scroll to Top